JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Ukrainian English Polish
Menu

DSC 0013Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції випускника

Розрахунок потреби в матеріалах, сировині, напівфабрикатах. Пошук (розробка) форм реалізації технологічного процесу. Практична діяльність по організації виготовлення продукції. Формування асортименту харчової продукції для задоволення потреб споживачів. Організація роботи з кадрами.

Організація та раціоналізація робочих місць. Організація збутової діяльності підрозділу (підприємства) та комплексне дослідження ринку збуту. Розробка і реалізація заходів щодо забезпечення оптимального соціально-психологічного клімату в колективі працівників підприємств. Організація діяльності з охорони праці. Визначення ефективності форм організації праці. Здійснення оперативного регулювання ходу виробництва. Забезпечення технологічних режимів виробництва. Забезпечення технологічних режимів виробництва кулінарної (харчової) продукції. Формування меню. Практична діяльність з організації обслуговування певних контингентів споживачів. Оперативний контроль за ходом виробництва відповідно до виробничої програми. Визначення ефективності запроваджуних технологій, обладнання, форм організації праці. Контроль забезпечення підрозділу (підприємства) необхідними трудовими, матеріальними ресурсами, транспортом.  Пошук ефективності, впроваджування форм та систем оплати праці. Пошук ефективності реалізації виробничої діяльності. Укладання угод та контрактів на матеріально-технічне забезпечення підприємства. Реалізація єдиних технічних вимог при використанні нормативних документів Розрахунок фонду оплати праці (витрат на оплату праці,  розрахунок продажних цін). Ведення первинної документації матеріально-відповідальних осіб. Техніка виконання кількісного і якісного аналізу. Знає сучасні вимоги до виробництва та споживання харчових продуктів згідно стандартів.Особливості раціональні, науково – обгрунтовані способи ведення технологічних процесів виготовлення кулінарної продукції; особливості функціонування, організацію виробничої діяльності закладів ресторанного господарства; способи моделювання процесів обслуговування та організацію якісного обслуговування населення; вміти використовувати досягнення сучасної стандартизації в управлінні якістю кулінарної продукції та послуг закладах ресторанного господарства.

Сфера професійного використання випускника

Виконання функціональних обов’язків в сфері організації робіт структурних підрозділів підприємств громадського  харчування,  приватних підприємств  з обслуговування населення.

Go to top