JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Ukrainian English Polish
Menu

DSC 0013Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції випускника

Розрахунок потреби в матеріалах, сировині, напівфабрикатах. Пошук (розробка) форм реалізації технологічного процесу. Практична діяльність по організації виготовлення продукції. Формування асортименту харчової продукції для задоволення потреб споживачів. Організація роботи з кадрами.

Детальніше...

DSC 0042 (2) DSC 0044

Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції випускника

Використовуючи нормативну, планову, звітну та облікову документацію, комп’ютерну техніку, методи та інструментарії аналітичної роботи  проводити аналіз і оцінку:

 • організації та якості технічного обслуговування, ремонту та зберігання сільськогосподарської техніки;
 •  надійності і технічної готовності машинно-тракторного парку;
 • техніко-економічних показників роботи машин;
 • використання машинно-тракторного парку (МТП);

Використовуючи нормативну, планову та облікову документацію, звітність, методи та інструментарії аналітичної роботи, проводити аналіз і оцінку:

 • використання обладнання та устаткування ремонтної майстерні, ПТО, гаража;
 • використання обладнання тваринницьких ферм та перевірка його технічного стану;
 • стану експлуатації обладнання і устаткування.

Використовуючи звітно-облікову  та планово-нормативну документацію аналізувати:

 • витрати паливно-мастильних матеріалів;
 • стан ефективного використання електрообладнання і засобів автоматизації сільськогосподарських установок;
 • витрати запасних частин і експлуатаційних матеріалів;

Аналізувати використання  трудових ресурсів.

Оцінювати стан пожежо - та вибухо- пожежонебезпечності об’єктів.

Аналізувати вплив виробничої діяльності підрозділу на екологічну обстановку

Складати плани-графіки технічного обслуговування і ремонту машин,  обладнання і механізмів.

Складати плани виконання  ремонтно-обслуговуючих робіт майстерні, ПТО.

Визначати потребу в енергетич¬них і матеріальних ресурсах.

Визначати потребу в робітниках на дільниці та розраховувати виробничі  площі.

Складати плани-графіки зберігання техніки та обладнання.

Складати плани виконання ремонтно-обслуговуючих робіт  майстерні, ПТО.

Організовувати роботу машинно-тракторних агрегатів в рільництві.

Організовувати безперебійну роботу ремонтно-технологічного обладнання, його технічне обслуговування, ремонт і випробування.

Організовувати робочі місця в майстерні та забезпечувати їх обладнанням, устаткуванням, інструментами, матеріалами і запасними частинами.

Користуючись нормативно-техніч-ною документацією, приладами, обладнаннями, пристроями та інструментом:

 • виконувати технологічні операції в рослинництві, тваринництві та  з відновлення і ремонту деталей, з’єднань, збірних одиниць;
 • виконувати операції технічного обслуговування машин, обладнання і механізмів;
 • виконувати діагностичні операції з визначення технічного стану машин, механізмів і обладнання;
 • виконувати монтаж нового обладнання і його випробування, користуючись нормативно-технічною документацією;
 • регулювати машини і обладнання на заданий режим роботи;
 • комплектувати і готувати до роботи  машинно-тракторні агрегати;
 • користуючись технічними умовами, виконувати дефектування та комплектування деталей, з’єднань, складальних одиниць;
 • здійснювати системний контроль за станом техніки  безпеки, умов праці та  пожежної безпеки.

Сфера професійного використання випускника

Виконання функціональних обов’язків в сфері організації робіт структурних підрозділів  підприємств агропромислового комплексу, фермерських господарств, станцій технічного  обслуговування МТП.

Go to top