Безымянный

Вокал

Гурток музичного мистецтва

Керівник: Аліна Ємець

Музичне мистецтво – це частина художньої культури, без якої неможливе всебічне естетичне виховання підростаючого покоління. Спів – основний вид музичної діяльності учнів та основний засіб музичного виховання. Він найбільш близький і доступний учням. Вокальне мистецтво відіграє важливу роль у формуванні творчої, духовно багатої особистості.

Метою гуртка вокального мистецтва є – залучити гуртківців до великого різноманіття музичної творчості, прищепити відчуття власної національної приналежності, ознайомити та опанувати основи вокального мистецтва.

Основне завдання -  задовольнити зацікавленість підлітків у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову вокальну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуття ритму та слуху, які дадуть змогу їм визначитися в подальшому вокальному навчанні.

Найважливішою частиною заняття на гуртку є робота над чистим звучанням співу (сольний спів, двоголосся, унісон або багатоголосся). Учні повинні прислухатися до себе та свого партнера. Повинен звучати гарний спів з елементами сценічних навичок.

 

Прогнозований результат: базові терміни й теоретичні поняття з музичної грамоти вокального співу; правила правильного дихання під час співу; правильну співочу поставу положення тулуба, рук, ніг, голови, шиї; запам’ятовувати мелодії пісень, упізнавати пісні за мелодією; рухатися під музику (із співом та без нього); співати колективно пісні в унісон, із супроводом та без нього; поводити себе на сцені невимушено та впевнено; користуватися звукопідсилювальною апаратурою та мікрофонами.

 

Гурток відвідує 23 учні.

В цьому році на гурток приєдналося 16 першокурсників.

Гурток естрадної пісні

Естрадна пісня стала одним із найпопулярніших музичних жанрів сьогодення. Під час занять у колективі учні отримують необхідні знання в галузі світової та української культури, акторські навички та навички вільного спілкування з аудиторію, уміння досконало володіти голосовим апаратом.

Вокальна робота проводиться на доступному музичному матеріалі.

Метою гуртка естрадної пісні є – залучити гуртківців музичної творчості естрадної пісні, прищепити відчуття власної національної приналежності, ознайомити та опанувати основи вокального мистецтва. У процесі навчання виконанню естрадних пісень, сформувати компетентність особистості.

Основне завдання задовольнити зацікавленість підлітків у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову вокальну підготовку, сприяти розвитку музикальності, розвиток спостережливості, уяви, творчої ініціативи почуття ритму та слуху, які дадуть змогу їм визначитися в подальшому вокальному навчанні.

Оскільки естрадний жанр вимагає видовищності, особливе значення має робота над сценічним оформленням репертуару. При цьому використовується все для найповнішого розкриття художнього образу: пластика (танець або його елементи), світло, театралізована дія тощо.

Гурток відвідує 16 учнів.

В цьому році на гурток приєдналося 12 першокурсників.

Перевіркою знань, умінь та навичок  обох гуртків є публічні виступи спочатку для батьків і друзів, потім творчі звіти й концерти, участь у конкурсах і фестивалях , виступи по радіо та телебаченню.

Учні нашого вокального мистецтва та естрадної пісні беруть участь в різноманітних конкурсах, та привозять в наш заклад заслужені нагороди.

В  2019 році студентка гуртка естрадної пісні -  Тетяна Глухота брала участь в обласному конкурсі вокалістів «Срібна підкова» м. Полтава,  та стала володаркою ГРАН-ПРІ.

В 2020 році студентка вокального мистецтва – Тетяна Глухота взяла повторно участь в обласному конкурсі вокалістів «Срібна підкова» м. Полтава,  де посіла ПЕРШЕ місце.

изображениеfgfg viber 2021 02 15 14 25 16изображение vgffiber 2021 02 15 14 25 15изображение viber 2021 02 15 14 11 00изображение viber 2021 02 15fgfg 14 25 15

 

Вокально-інструментальний гурток

Керівник: Віктор Посенко

Мета гуртка – залучення вихованців до виконання репертуару і прищеплення їм відповідних умінь та навичок гри на музичних інструментах, але й формування естетичного смаку, світогляду, виховання високих моральних почуттів юних виконавців. Гра учнів викликає у них не тільки задоволення, а й усвідомлення того, що це є актуальною духовною потребою людини, яка прагне виразити свої почуття в творчості, самоствердитись через неї.

Основними завданнями є:

- навчити гуртківців розуміти і сприймати музику в залежності від жанру та характеру творів;

 - розкрити зв’язок музики з життям. Прагнути до того, щоб ознайомлення з кожним музичним твором торкалося актуальних морально-естетичних проблем;

- знайомити вихованців з українськими народними піснями, творами українських класиків та творами, що ввійшли до скарбниці світової культури;

- навчити дітей колективної гри в ансамблі;

- навчити користуватися підсилювальною апаратурою, електромузичними інструментами і дотримуватися техніки безпеки.

Перевіркою знань, умінь і навиків гуртківців є виступи на різних масових заходах. При цьому найбільш здібні беруть участь у великих святкових і тематичних концертах, конкурсах. У кінці начального року планується творчий звіт перед батьками, в якому братимуть участь усі вихованці.

Гурток відвідує 14 учнів.

В цьому році на гурток приєдналося 4 першокурсників.

изображение viber 2021 02 15 14 11 02изображение viber 2021 02 15 14 11 03

 

ХОРЕОГРАФІЯ

Хореографічний колектив сучасного танцю «АРАБЕСК»

Керівник: Алла Ляшенко

Хореографічний колектив сучасного танцю «Арабеск» розпочав свій творчий шлях у 2008 році. Завдяки наполегливій праці він успішно розвивався і тому нині учасники беруть участь не тільки у масових заходах свого навчального закладу,  а  є відомими в межах свого міста, району та області, а головне постійно беруть  участь у всеукраїнських та міжнародних  фестивалях.

Основна мета курсу «Сучасний та бальний танець» – залучити гуртківців до великого різноманіття танцювальної і музичної творчості, засвоєння студентами основ сучасного та бального хореографічного мистецтва, оволодіння навичками виконання танцю, координацією рухів, фізична підготовка танцівника, виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

Основні завдання – задовольнити зацікавленість підлітків у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку.

До завдань курсу також входить: формування виконавських навичок, на основі лексики сучасних напрямків в хореографії (Hip-hop, Jazz-modern, Jazz-fank, contemporary dance), а також  європейської та латино-американської програми; виховання культури виконання рухів і точної передачі стилю танців; прищеплення навичок ансамблевого виконання; виховання музичності, вміння передавати в рухах стильові особливості, різноманітність темпів і ритмів, які формують чистоту стилю і чіткість виконання танцю.

Взагалі танець це один із засобів естетичного і фізичного виховання людини. Систематичне заняття танцем розвиває пропорційну фігуру, усуває цілий ряд фізичних недоліків, сприяє виробленню правильної постави, надає зовнішньому вигляду людини зібраності, елегантності. Оскільки навчальний процес проходить у колективі і носить колективний характер, заняття танцем сприяють розвитку відповідальності перед товаришами, вмінню рахуватися з їхніми інтересами. Витримка, бездоганна ввічливість, почуття міри, увага до оточуючих, їхнього настрою, доброзичливість, привітність - це ті риси, які виховуються в учнях у процесі занять танцем і стають невід’ємною частиною характеру в повсякденному житті.

Хореографічний колектив народного танцю «ДИВОГРАЙ»

Керівник: Алла Ляшенко

Народний танець є одним із дійових засобів естетичного виховання учнів, залучення підростаючого покоління до багатств загальнолюдських національних цінностей. Тому в 2010 році розпочав свій творчий шлях Хореографічний колектив народного танцю «Дивограй». Його робота стимулювала до інтенсивного розвитку самобутнього, оригінального хореографічного мистецтва, зокрема народно-сценічного танцю, розквіт народних талантів. Нині «Дивограй» бере участь у масових заходах свого навчального закладу,  міста, району та області, а також поповнює скарбничку досягнень нагородами  які здобуває на всеукраїнських та міжнародних  фестивалях.

Мета курсу «Народний танець» – залучити молодь до великого різноманіття танцювальної і музичної творчості, прищепити відчуття власної національної приналежності, ознайомити з образною сутністю танцювальної культури різних народів світу.

Основне завдання – задовольнити зацікавленість підлітків у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку.

До завдань курсу також  входить: формування виконавських навичок на основі танців різних народів світу (Український, Циганський, Іспанський, Італійський, Угорський танці та стилізоване народне мистецтво; виховання культури виконання рухів і точної передачі національного стилю народних танців; виховання музичності, вміння передавати в рухах стильові особливості народної музики, різноманітність темпів і ритмів, які формують чистоту стилю і чітку манеру виконання танцю.

Заняття в колективі передбачають вивчення танцювальної лексики різних народів світу в тих формах і з таким ступенем технічної складності і навантаження на м’язовий апарат виконавців, які доступні учням на кожному етапі засвоєння програми. У процесі навчання учні знайомляться із національними особливостями матеріалу, що вивчається, а також із творчістю майстрів хореографічного мистецтва і творчими здобутками кращих танцювальних колективів світу.

nfnизображение viber 2021 02 15 14 18 57изображение viber 2021 02 15 14 11 0fg1изображение viber 2021 vb02 15 14 19 16