JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Слава Україні!
Героям слава!
Ukrainian English Polish
Menu

Закон України «Про освіту»:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

Закон України «Про професійно-технічну освіту»:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Постанова КМУ від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF

Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і № 731 від 05.08.2008№ 1019 від 10.11.2008,  № 746 від 10.07.2015:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 №201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту»:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 №947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у Професійно-технічних навчальних закладах»:

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/367-

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»:

http://osvita.ua/legislation/proftech/13702/

           Наказ № 535 від 30.04.20114р «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних

           закладів».

           https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14

           Наказ ДОН Полтавської ОДА від 27.12.2017 № 483 "Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів

           професійної (професійно-технічної) освіти області у 2018 році.

           https://drive.google.com/file/d/1skDzSFUE1PBl4IGYeP62eHXjQ4a9WiwN/view

           Наказ «Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010р».

           https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

           Зміни до Положення про атестацію педагогічних праціників».

            https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13

            Закон України про професійний розвиток працівників  https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

            Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5067-VI від 05.07.2012ВВР, 2013, № 24, ст.243. 

            Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань

            педагогічних працівників та порядку їх присвоєння.

            https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248739889

            Наказ про атестацію педагогічних працівників.

            https://drive.google.com/open?id=1KoWvHFccLhl6rIbBm2WCAeOgOZujV8ft

            Наказ "Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти". 

            Положення про методичну роботу в системі професійно.doc

 

 

 

 

 

 

Go to top