JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Menu

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Бондаренко Тетяна Анатоліївна – викладач фізики, математики, інформатики, астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, стаж роботи 28 років.

Члени методичної комісії:

1. Бондаренко Віталій Миколайович  викладач фізики і астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 29 років.

2. Тютюнник Микола Борисович викладач хімії, біології, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, стаж роботи 33 роки.

3. Тютюнник Тетяна Василівна – викладач інформаційних технологій, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 25 років.

4.Бойко Іван Олександрович – спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 10 років.

5. Кириченко Наталія Миколаївна - викладач технологій, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 10 років.

6. Саута Наталія Миколаївна  викладач біології, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», стаж роботи 13 років.

7. Липівець Наталія Володимирівна -викладач географії, спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист», стаж робот 25 років.

8. Григорович Валентина Петрівна- викладач спеціаліст І категорії, стаж роботи 20 років.

9. Демченко Юлія Вікторівна - кваліфікаційна категорія «спеціаліст» стаж роботи 1 рік.

10. Ракитянська Марина Миколаївна  кваліфікаційна категорія – спеціаліст, стаж роботи 1 рік.

11. Бутко Олександр Іванович- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 36 років.

12Бондаренко Марина Вячеславівна - спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 4 роки.

 

Педагог сьогодні не стільки той, хто вчить, скільки той, хто розуміє і відчуває, як дитина вчиться.

                   В.О. Сухомлинський

Методична комісія предметів природничо-математичного  циклу є однією з кращих Державному навчальному закладі “Гадяцьке вище професійне аграрне училище”. Вона складається з 9 викладачів, 4  з яких є викладачами вищої категорії, 4  мають педагогічне звання «викладач-методист».

Усі види діяльності, покладені в основу роботи комісії, спрямовані на  навчання та виховання учнівської молоді, проведення позакласних заходів з нею, роботу по покращенню комплексно-методичного забезпечення предметів тощо.

Під час навчально-виховного процесу викладачі приділяють велику увагу диференційованому навчанню, проведенню нестандартних уроків (уроки-ігри, бінарні уроки, уроки-семінари, уроки-лекції, інтегровані уроки тощо), використанню міжпредметних зв’язків,  інтерактивних методів та новітніх інноваційних освітніх технологій, запровадженню особистісно зорієнтованого навчання, організації цікавих пізнавально-розвиваючих виховних заходів, проводять роботу з батьками учнів.

Із 2005 року викладачі фізики, хімії, біології постійно брали участь у апробації «Педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх навчальних закладів», запропонованих Міністерством освіти і науки України, втілювали новітні технології у своїй діяльності. У 2007 році за сприяння Міністерства освіти і науки України, місцевої та  районної влади було обладнано сучасний кабінет хімії, який відповідав нормативним вимогам, мав сучасний дизайн, був зручним і на 100% придатним для якісного проведення занять. На сьогоднішній день викладачі комісії  постійно використовують комп’ютерну техніку на уроках.

У 2018 році було одержано і встановлено комплект навчального обладнання для STEM кабінету, призначенням якого є якісна підготовка фахівця, конкурентно спроможного на ринку праці. Викладачі фізики, хімії, біології одержали можливість використовувати сучасне обладнання, однією із складових якого є цифрові лабораторії, для ефективного та цікавого проведення занять, на якому учні можуть здобувати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, глибше зрозуміти сутність процесів, що вивчають.

Позитивним є те, що члени комісії досягають поставленої мети злагоджено, якісно і вчасно, прислухаються до думок один одного, тісно співпрацюють з викладачами інших методичних та циклових комісій.

Щороку в училищі проводиться «Тиждень предметів природничо-математичного циклу», який  завжди проходить змістовно, цікаво і багатогранно. Викладачі разом з учнями організовують виставки стіннівок, кросвордів, рефератів, портретів учених (виготовлених учнями), конкурси презентацій, вечори відпочинку, концерти, ігри, КВК, тематичні виховні години, виставки методичних розробок викладачів, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми тощо.

Члени комісії мають власні методичні розробки уроків, сценаріїв  інтелектуально-розважальних ігор, вечорів відпочинку, виховних годин та ін., а також друковані роботи у профільних газетах і журналах. Викладачі постійно підвищують свій фаховий рівень, вивчають надбання і досягнення колег училища та інших навчальних закладів. Передовий досвід роботи методичної комісії природничо-математичних наук та педагогічний досвід окремих членів комісії впроваджується в училищі та вивчається в області. Так, досвід роботи голови методичної комісії Бондаренко Т.А. неодноразово вивчався на рівні області та училища (рекомендовано для вивчення навчально-методичною радою НМЦ ПТО): 2005 р. – “Проведення вечорів відпочинку у формі пізнавально-розважальної гри”, 2010 р. – “Інноваційні підходи у навчанні та вихованні – шляхи до підвищення ефективності навчально-виховного процесу” (на базі училища відбулася обласна секція викладачів фізики та математики, де вивчався даний досвід), 2018 р. – “Майстерність педагога в організації навчально-виховного процесу” як складова загального досвіду групи викладачів ”Освічена молодь – запорука майбутнього України” (на базі училища відбувся семінар заступників директора з НВР ПТНЗ області, де вивчався даний досвід та проведено заняття “Школи передового педагогічного досвіду” з даної теми для класних керівників груп училища). Також на обласному рівні та колективом училища вивчався досвід членів комісії: Тютюнник Т.В. : 2005 р. – “Використання карток практичних завдань на уроках інформатики з метою вироблення в учнів практичних навичок використання сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення” (рекомендовано для вивчення навчально-методичною радою НМЦ ПТО), 2009 р. – інноваційний проект “Використання інтегрованої системи Microsoft Office для Windovws в процесі підготовки спеціалістів робітничих професій” (рекомендовано до друку навчально-методичною радою НМЦ ПТО), 2012 р. – “Збірник завдань практичних робіт з інформатики та інформаційних технологій” (рекомендовано для впровадження у навчально-виховний процес НМЦ ПТО).; Тютюнник М.Б. – “Розкриття потенціалу кожного учня – запорука успішної навчальної групи”  як складова загального досвіду групи викладачів ”Освічена молодь – запорука майбутнього України” (рекомендовано для вивчення навчально-методичною радою НМЦ ПТО).

Неодноразово викладачі комісії займали І місця на професійних конкурсах «Викладач року» як загальноучилищних так і обласних, конкурсах методичних розробок тощо.

Завдяки високій професійності, ерудованості та наполегливій праці викладачів учні ДНЗ “Гадяцьке ВПАУ” не один рік успішно виступали на обласних олімпіадах з фізики, математики, хімії та підтверджували набуті знання на вступних екзаменах до вищих навчальних закладів. Наприклад: 2016 р. – Дубовик В. – ІІІ місце на обласній олімпіаді з географії; 2017 р. – ІІ місце на обласній олімпіаді з хімії; 2017 р. – Тюжин С. – ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді “Крок до знань”; 2017 р. – Мироненко О. – ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді “Крок до знань”.

Викладачі методичної комісії беруть активну участь у громадському житті училища, є учасниками художньої самодіяльності, спортивно-масових заходів тощо.

Кожен із членів комісії проводить значну профорієнтаційну роботу: спілкується із учнівськими та педагогічними колективами шкіл міста, району, Полтавської та сусідніх областей.         

Оскільки центром навчання і виховання є учень, то викладацький склад комісії зосереджує свої зусилля не тільки на підготовці конкурентоспроможного фахівця, а й насамперед – Людини. Мистецтво педагога полягає не лише в умінні передавати набуті знання, а й бути самому готовим учитися в молоді, уміти їх «почути», зрозуміти і встановити зворотний зв’язок. Настільною книгою для кожного педагога повинні бути слова учнів, звернені до своїх наставників:

Слухай мене, щоб я умів слухати.

Поважай мене, щоб я поважав інших.

Вір мені, щоб я повірив.

Не принижуй мене, щоб я не принижував.

Розмовляй зі мною, щоб я вмів спілкуватися.

Вибачай мені, щоб я міг вибачати іншим.

Допомагай мені, щоб я став помічником.

Не насміхайся з мене…

Не ігноруй мене.

Почуй мене, щоб я це відчув.

Люби мене, щоб я вмів любити.

 

 

 

Голова комісії: Рой Наталія Вікторівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої  категорії, «викладач-методист», стаж роботи 14 років. 

          

Члени методичної комісії:

1. Зорило Наталія Михайлівна викладач української мови, зарубіжної літератури, іноземної мови, спеціаліст І категорії, стаж роботи 14 років.

2. Різніченко Алла Михайлівна –викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, старший викладач, стаж роботи – 6 років.

 

Метою освітнього процесу стає не окреслення кола необхідних знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей учня, формування його компетентності, базованих на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях, власної здатності вирішувати практичні завдання та діяти в нестандартних ситуаціях.

Тому метою нашого навчального закладу є формування професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу учнів на основі впровадження сучасних освітніх технологій. Виходячи з вищесказаного наша методична комісія поставили перед собою мету: використовувати новітні технології на уроках гуманітарного циклу для розвитку творчого потенціалу та покращення якості знань учнів.

Своєю метою вважаємо забезпечення професійного підходу до навчання на уроках мови та літератури в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставимо перед собою такі завдання:

 • розвивати критичне мислення, творчі здібності;
 • адаптувати учня у світовому інформаційному   просторі;
 • формувати інформаційну культуру учнів, забезпечити   їх   інформаційні   потреби;
 • удосконалювати   науково–методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

Під час підготовки та проведення уроків гуманітарного циклу застосовуємо різні інформаційно-комп’ютерні технології. Варто зазначити, що вагому роль у такій діяльності відіграло ознайомленняз програмою «Intel® Навчання для майбутнього» (всі члени м/к отримали сертифікати).

Завдання методичної комісії гуманітарних дисциплін:

 • організація роботи викладачів з навчально-програмовою документацією, враховуючи конкретні умови та необхідність змінювати порядок вивчення окремих тем і кількість годин;

 • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів;

 • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і освітніх технологій, передового досвіду навчання і виховання;

 • проведення роботи щодо комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій для ефективного використання дидактичних матеріалів та інноваційних технологій;

 • аналіз знань, умінь і навичок учнів з метою досягнення ефективного використання методів навчання;

 • аналіз результатів перевірок Гадяцького ПАЛ, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання гуманітарних дисциплін;

 • сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу в цілому та уроку, як його основної складової;

 • організація взаємовідвідування уроків членами методичної комісії;

 • сприяння підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

періодичне проведення аналізу навчально-програмових документів та їх виконання.

imgonline com ua Resize FX7ya0plrb1vK1D

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Бутко Олександр Іванович - викладач суспільних дисциплін.

Члени методичної комісії:

1. Липівець Наталія Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, «викладач – методист», стаж роботи 25 роки.

2. Лобода Ольга Василівна –викладач історії і правознавства, спеціаліст І категорії, стаж роботи 16 років.

3. Треба Галина Григорівна –викладач ділової активності, художньої культури, захисту Вітчизни, спеціаліст І категорії, стаж роботи 13 років.

Основою покращення навчально-виховного процесу в ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» є добре налагоджена методична робота.

Основним призначенням методичної комісії є:

 • Пропаганда передового методичного досвіду;
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 • Орієнтація навчально-виховного процесу на активні методи навчання і виховання;
 • Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів суспільного циклу;
 • Формування електронної бази методичних напрацювань.
 • Виховання учнів училища на прикладах героїчного минулого та сучасного нашого народу.

В методичній комісії суспільних предметів в ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» створені оптимальні умови для:

 • Обміну досвідом роботи;
 • Творчих дискусій;
 • Виконання конкретних практичних завдань.

Це – основа, яка впливає на підвищення якості навчання і виховання в учнів поняття патріотизму, гідності та гордості за Україну.

       пекар                                   

                                                6 5 

                                               2 4

 

 

Cклад методичної комісії:

Голова комісії  Бєлінська Віра Анатоліївна – викладач спец. предметів, кваліфікаційна категорія - спеціаліст, стаж роботи 3 роки років.

Члени методичної комісії:

 1. Політько Юлія Іванівна - викладач спеціальних дисциплін, кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії, стаж роботи 10 років.
 2. Вертелецька Марина Миколаївнавикладач спецдисциплін, стаж роботи 8 років.
 3. Кузьменко Ольга Миколаївна – майстер виробничого навчання 14 розряду І категорії, стаж роботи 21 рік.
 4. Білоцерківець Марія Анатоліївна – майстер виробничого навчання 14 розряду ІІ категорії, стаж роботи 15 років.
 5. Мерефа Оксана Миколаївна – майстер виробничого навчання, 14 розряду, стаж роботи 18 років.
 6. Афанасенко Наталія Андріївна – майстер виробничого навчання 11 розряду, стаж роботи 3 роки.
 7. Треба Галина Григорівна- спеціаліст І категорії, стаж роботи 13 років.
 8. Треба Володимир Миколайович - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи - 40 років.
 9. Мазуріка Оксана Миколаївна- спеціаліст, стаж роботи 1 рік.
 10. Мохов Микола Григорович - викладач спец. предметів, спеціаліст І категорії, стаж роботи 47 років.
 11. Бондаренко Марина Вячеславівна, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи – 4 роки.
 12. Бутко Олександр Іванович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 36 років
 13. Грищенко Людмила Евгенівна, спеціаліст І категорії, стаж роботи 9 років.
 14. Демченко Юлія Вікторівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 1 рік.
 15. Липівець Наталія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 25 років.
 16. Лобода Ольга Василівна, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 17 років.
 17. Ракитянська Марина Миколаївна – кваліфікаційна категорія – спеціаліст, стаж роботи 1 рік.
 18. Різніченко Алла Михайлівна, спеціаліст І категорії, старший викладач.
 19. Тютюнник Микола Борисович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи – 32 роки.
 20. Бойко Іван Олександрович спеціаліст І категорії, стаж роботи – 7 років.

Методична комісія з професій "Кухар", "Кондитер", "Пекар" та "Технік-технолог з технології харчування" має завдання підготувати висококваліфікованих працівників за даними спеціальностями.

Підприємства масового харчування є об’єктами регулювання підсистем ринкового господарювання – ринку кулінарної продукції. Щоб бути на рівні сучасних вимог до фахівців харчової галузі, під час теоретичного вивчення навчального матеріалу та практичної підготовки використовуються нові форми проведення занять з використанням ІКТ. З метою поглиблення і перевірки знань учнів викладачі та майстри виробничого навчання методичної комісії проводять тижні з предметів, позакласні заходи «Що головне в професії кухаря»,. «Цікавий світ кулінарії», «Кулінарний ерудит», КВК. Цікаво проходять конкурси професійної майстерності та майстер-класи, на які запрошуються учні місцевих шкіл. В такий спосіб майбутні фахівці виховують в собі професіоналізм, відповідальність, готовність працювати на виробництві, приносити людям задоволення і радість своїм мистецтвом.

 

Склад методичної комісії:

Голова комісії:Треба Володимир Миколайович- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи  40 років.

Члени методичної комісії:

 1.Мигаль Олександр Миколайович - викладач спец. предметів, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, стаж роботи 40 років.

2. Мохов Микола Григоровичвикладач спец. предметів, спеціаліст І категорії, стаж роботи 47 років

3.Дмитерко Микола Олександрович – викладач спец предметів І категорії, стаж роботи 21 рік.

4.Кузьменко Олександр Федорович – викладач спец. предметів, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, стаж роботи 34 роки.

5.Войник Юрій Миколайович – викладач спец. предметів, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 15 років.

6.Різніченко Руслан Анатолійович- спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 10 років.

7.Оксьом Борис Федорович- спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 33 роки.

8.Жуківець Ігор Юрійович – майстер виробничого 14 розряду І категорії, стаж роботи 23 роки.

9.Бережний Анатолій Володимирович - майстер виробничого навчання 14 розряду, стаж роботи – 14 років.

10.Ващенко Володимир Володимирович - майстер виробничого навчання 12 розряду, стаж роботи 7 років.

11.Криворучко Іван Іванович – майстер виробничого навчання 14 розряду, стаж роботи 14 років.

12.Лунич Григорій Стефанович – майстер виробничого навчання 12 розряду, стаж роботи – 15 років.

13.Рибін Богдан Сергійович – майстер виробничого навчання 11 розряду, стаж роботи 3 роки.

14.Прокопенко Дмитро Сергійович - майстер виробничого навчання 11 розряду, стаж роботи 4 роки.

15.Бондаренко Марина Вячеславівна - викладач спецпредметів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 4 роки.

16.Бутко Олександр Іванович- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, стаж роботи 36 років.

17.Треба Галина Григорівна- спеціаліст І категорії, стаж роботи 13 років.

18.Ілляшенко Валентина Миколаївна- кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 9 років.

19.Прохоров Анатолій Андрійович- майстер виробничого навчання 14 розряду, ІІ категорія, стаж роботи 25 років.

20.Теркун Віктор Володимирович- майстер виробничого навчання 14 розряд, ІІ категорія, стаж роботи 15 років.

21.Теркун Віталій Вікторович – майстер виробничого навчання 11 розряду, стаж роботи 3 роки.

22.Лукаш Андрій Анатолійович- майстер виробничого навчання 11 розряду, стаж роботи 3 роки.

Методична комісія об’єднує три професії - слюсар з ремонту автомобіля, машиніст крана автомобільного, водій автотранспортних засобів категорії «С».

Головним завданням викладачів комісії є формування в учнів знань, вмінь та навичок на уроках теоретичного та виробничого навчання для підготовки висококваліфікованих фахівців – автослюсарів, автокранівників, водіїв категорії «С» і застосовувати набуті знання на підприємствах України.

Для досягнення цієї мети колектив комісії проводить методичну роботу:

 • Вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються по даній спеціальності в училищі;
 • розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;
 • працює над застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання.

Велику увагу викладачі методичної комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень предметів, під час якого учні на навчальному полігоні демонструють свою майстерність на сучасній та потужній техніці, а журі визначає кращого за професією та нагороджує цінним подарунком.

Приймаємо участь у обласних змаганнях.

Сторінка 4 із 5

Go to top