JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Державний навчальний заклад
"Гадяцьке вище професійне аграрне училище"

Menu

Голова комісії: Рой Наталія Вікторівна – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Члени методичної комісії:

1. Галай Валентина Антонівна - викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури.

2. Зорило Наталія Михайлівна - викладач української мови,зарубіжної літератури, іноземної мови.

3. Різніченко Алла Михайлівна – викладач англійської мови.

Метою освітнього процесу стає не окреслення кола необхідних знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей учня, формування його компетентності, базованих на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях, власної здатності вирішувати практичні завдання та діяти в нестандартних ситуаціях.

Тому метою нашого навчального закладу є формування професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу учнів на основі впровадження сучасних освітніх технологій. Виходячи з вищесказаного наша методична комісія поставили перед собою мету: використовувати новітні технології на уроках гуманітарного циклу для розвитку творчого потенціалу та покращення якості знань учнів.

Своєю метою вважаємо забезпечення професійного підходу до навчання на уроках мови та літератури в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставимо перед собою такі завдання:

 • розвивати критичне мислення, творчі здібності;
 • адаптувати учня у світовому інформаційному   просторі;
 • формувати інформаційну культуру учнів, забезпечити   їх   інформаційні   потреби;
 • удосконалювати   науково–методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

Під час підготовки та проведення уроків гуманітарного циклу застосовуємо різні інформаційно-комп’ютерні технології. Варто зазначити, що вагому роль у такій діяльності відіграло ознайомленняз програмою «Intel® Навчання для майбутнього» (всі члени м/к отримали сертифікати).

Завдання методичної комісії гуманітарних дисциплін:

 • організація роботи викладачів з навчально-програмовою документацією, враховуючи конкретні умови та необхідність змінювати порядок вивчення окремих тем і кількість годин;

 • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів;

 • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і освітніх технологій, передового досвіду навчання і виховання;

 • проведення роботи щодо комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій для ефективного використання дидактичних матеріалів та інноваційних технологій;

 • аналіз знань, умінь і навичок учнів з метою досягнення ефективного використання методів навчання;

 • аналіз результатів перевірок Гадяцького ПАЛ, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання гуманітарних дисциплін;

 • сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу в цілому та уроку, як його основної складової;

 • організація взаємовідвідування уроків членами методичної комісії;

 • сприяння підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

періодичне проведення аналізу навчально-програмових документів та їх виконання.

imgonline com ua Resize FX7ya0plrb1vK1D

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Бутко Олександр Іванович - викладач суспільних дисциплін.

Члени методичної комісії:

1. Липівець Наталія Володимирівна – викладач суспільних дисциплін.

2. Лобода Ольга Василівна – викладач суспільних дисциплін.

3. Треба Галина Григорівна – викладач суспільних дисциплін.

Основою покращення навчально-виховного процесу в ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» є добре налагоджена методична робота.

Основним призначенням методичної комісії є:

 • Пропаганда передового методичного досвіду;
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
 • Орієнтація навчально-виховного процесу на активні методи навчання і виховання;
 • Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів суспільного циклу;
 • Формування електронної бази методичних напрацювань.
 • Виховання учнів училища на прикладах героїчного минулого та сучасного нашого народу.

В методичній комісії суспільних предметів в ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» створені оптимальні умови для:

 • Обміну досвідом роботи;
 • Творчих дискусій;
 • Виконання конкретних практичних завдань.

Це – основа, яка впливає на підвищення якості навчання і виховання в учнів поняття патріотизму, гідності та гордості за Україну.

Cклад методичної комісії:

Голова комісії : Тютюнник Людмила Валентинівна - викладач спецдисциплін.

Члени методичної комісії:

1. Кузьменко Ольга Миколаївна – майстер виробничого навчання.

2. Клименко Марія Анатоліївна - майстер виробничого навчання.

3. Мерефа Оксана Миколаївна - майстер виробничого навчання.

4. Косенко Людмила Миколаївна - майстер виробничого навчання.

Методична комісія з професій «Кухар. Кондитер. Пекар» та «Технік-технолог з технології харчування» має завдання підготувати висококваліфікованих працівників за даними спеціальностями.

Підприємства масового харчування є об’єктами регулювання підсистем ринкового господарювання – ринку кулінарної продукції. Щоб бути на рівні сучасних вимог до фахівців харчової галузі, під час теоретичного вивчення навчального матеріалу та практичної підготовки використовуються нові форми проведення занять з використанням ІКТ. З метою поглиблення і перевірки знань учнів викладачі та майстри виробничого навчання методичної комісії проводять тижні з предметів, позакласні заходи «Що головне в професії кухаря»,. «Цікавий світ кулінарії», «Кулінарний ерудит», КВК. Цікаво проходять конкурси професійної майстерності та майстер-класи, на які запрошуються учні місцевих шкіл. В такий спосіб майбутні фахівці виховують в собі професіоналізм, відповідальність, готовність працювати на виробництві, приносити людям задоволення і радість своїм мистецтвом.

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Оксьом Борис Федорович – викладач спецдисциплін,.

Члени методичної комісії:

1. Мохов Микола Григорович – викладач ПДР та охорони праці.

2. Різніченко Руслан Анатолійович – викладач спецдисциплін.

3. Войник Юрій Миколайович – викладач спецдисциплін.

4. Криворучко Іван Якович – майстер виробничого навчання.

5. Дмитерко Микола Олександрович – викладач.

6. Жуківець Ігор Юрійович – майстер виробничого.

7. Бережний Анатолій Володимирович – майстер виробничого навчання.

8. Ващенко Володимир Володимирович – майстер виробничого навчання.

9. Сивокінь Сергій Володимирович – майстер виробничого навчання .

10. Лунич Григорій Стефанович – майстер виробничого навчання.

Методична комісія об’єднує три професії - слюсар з ремонту автомобіля, машиніст крана автомобільного, водій автотранспортних засобів категорії «С».

Головним завданням викладачів комісії є формування в учнів знань, вмінь та навичок на уроках теоретичного та виробничого навчання для підготовки висококваліфікованих фахівців – автослюсарів, автокранівників, водіїв категорії «С» і застосовувати набуті знання на підприємствах України.

Для досягнення цієї мети колектив комісії проводить методичну роботу:

 • Вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються по даній спеціальності в училищі;
 • розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;
 • працює над застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання.

Велику увагу викладачі методичної комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень предметів, під час якого учні на навчальному полігоні демонструють свою майстерність на сучасній та потужній техніці, а журі визначає кращого за професією та нагороджує цінним подарунком.

Приймаємо участь у обласних змаганнях.

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Цимбаліста Ольга Романівна – викладач спецдисциплін.

Члени методичної комісії:

1. Мельник Тетяна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

2. Кириченко Наталія Миколаївна – викладач спецдисциплін.

3. Грищенко Людмила Євгенівна -   викладач спецдисциплін.

4. Пазиніч Віта Сергіївна - викладач спецдисциплін.

 

Методична комісія об’єднує дві професії - оператор комп’ютерного набору та обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Головним завданням викладачів комісії є формування в учнів знань, вмінь та навичок на уроках теоретичного та виробничого навчання для підготовки висококваліфікованих фахівців- обліковців та операторів, здатних застосовувати набуті знання на робочих місцях на конкретному підприємстві.

Для досягнення цієї мети колектив комісії проводить методичну роботу:

- вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються в училищі;

-  розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;

-  працює над застосуванням комп’ютерних технологій у навчальному процесі;

- вдосконалює форми самостійної роботи учнів.

Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання.

Велику увагу викладачі методичної комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень предметів, під час якого учні беруть участь у ділових іграх, КВК, конкурсах навчальних груп. 

Методична комісія плідно співпрацює з газетою «Все про бухгалтерський облік» та «Інформатика».

Сторінка 4 із 5

Go to top