JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Menu

Склад методичної комісії:

Голова комісії: Цимбаліста Ольга Романівна – викладач спецдисциплін.

Члени методичної комісії:

1. Мельник Тетяна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

2. Кириченко Наталія Миколаївна – викладач спецдисциплін.

3. Грищенко Людмила Євгенівна -   викладач спецдисциплін.

4. Пазиніч Віта Сергіївна - викладач спецдисциплін.

 

Методична комісія об’єднує дві професії - оператор комп’ютерного набору та обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Головним завданням викладачів комісії є формування в учнів знань, вмінь та навичок на уроках теоретичного та виробничого навчання для підготовки висококваліфікованих фахівців- обліковців та операторів, здатних застосовувати набуті знання на робочих місцях на конкретному підприємстві.

Для досягнення цієї мети колектив комісії проводить методичну роботу:

- вдосконалює комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються в училищі;

-  розробляє пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної атестації;

-  працює над застосуванням комп’ютерних технологій у навчальному процесі;

- вдосконалює форми самостійної роботи учнів.

Викладацький колектив за своїм потенціалом успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання.

Велику увагу викладачі методичної комісії приділяють проведенню позаурочних заходів. Щорічно проводиться тиждень предметів, під час якого учні беруть участь у ділових іграх, КВК, конкурсах навчальних груп. 

Методична комісія плідно співпрацює з газетою «Все про бухгалтерський облік» та «Інформатика».

Go to top