JSN Solid - шаблон joomla Продвижение

Menu

Голова комісії: Рой Наталія Вікторівна – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Члени методичної комісії:

1. Галай Валентина Антонівна - викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури.

2. Зорило Наталія Михайлівна - викладач української мови,зарубіжної літератури, іноземної мови.

3. Гузь Алла Михайлівна – викладач англійської мови.

Метою освітнього процесу стає не окреслення кола необхідних знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей учня, формування його компетентності, базованих на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях, власної здатності вирішувати практичні завдання та діяти в нестандартних ситуаціях.

Тому метою нашого навчального закладу є формування професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу учнів на основі впровадження сучасних освітніх технологій. Виходячи з вищесказаного наша методична комісія поставили перед собою мету: використовувати новітні технології на уроках гуманітарного циклу для розвитку творчого потенціалу та покращення якості знань учнів.

Своєю метою вважаємо забезпечення професійного підходу до навчання на уроках мови та літератури в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставимо перед собою такі завдання:

 • розвивати критичне мислення, творчі здібності;
 • адаптувати учня у світовому інформаційному   просторі;
 • формувати інформаційну культуру учнів, забезпечити   їх   інформаційні   потреби;
 • удосконалювати   науково–методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

Під час підготовки та проведення уроків гуманітарного циклу застосовуємо різні інформаційно-комп’ютерні технології. Варто зазначити, що вагому роль у такій діяльності відіграло ознайомленняз програмою «Intel® Навчання для майбутнього» (всі члени м/к отримали сертифікати).

Завдання методичної комісії гуманітарних дисциплін:

 • організація роботи викладачів з навчально-програмовою документацією, враховуючи конкретні умови та необхідність змінювати порядок вивчення окремих тем і кількість годин;

 • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів;

 • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і освітніх технологій, передового досвіду навчання і виховання;

 • проведення роботи щодо комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій для ефективного використання дидактичних матеріалів та інноваційних технологій;

 • аналіз знань, умінь і навичок учнів з метою досягнення ефективного використання методів навчання;

 • аналіз результатів перевірок Гадяцького ПАЛ, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання гуманітарних дисциплін;

 • сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу в цілому та уроку, як його основної складової;

 • організація взаємовідвідування уроків членами методичної комісії;

 • сприяння підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

періодичне проведення аналізу навчально-програмових документів та їх виконання.

Go to top