DSC 0042 (2) DSC 0044

Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції випускника

Використовуючи нормативну, планову, звітну та облікову документацію, комп’ютерну техніку, методи та інструментарії аналітичної роботи  проводити аналіз і оцінку:

Використовуючи нормативну, планову та облікову документацію, звітність, методи та інструментарії аналітичної роботи, проводити аналіз і оцінку:

Використовуючи звітно-облікову  та планово-нормативну документацію аналізувати:

Аналізувати використання  трудових ресурсів.

Оцінювати стан пожежо - та вибухо- пожежонебезпечності об’єктів.

Аналізувати вплив виробничої діяльності підрозділу на екологічну обстановку

Складати плани-графіки технічного обслуговування і ремонту машин,  обладнання і механізмів.

Складати плани виконання  ремонтно-обслуговуючих робіт майстерні, ПТО.

Визначати потребу в енергетич¬них і матеріальних ресурсах.

Визначати потребу в робітниках на дільниці та розраховувати виробничі  площі.

Складати плани-графіки зберігання техніки та обладнання.

Складати плани виконання ремонтно-обслуговуючих робіт  майстерні, ПТО.

Організовувати роботу машинно-тракторних агрегатів в рільництві.

Організовувати безперебійну роботу ремонтно-технологічного обладнання, його технічне обслуговування, ремонт і випробування.

Організовувати робочі місця в майстерні та забезпечувати їх обладнанням, устаткуванням, інструментами, матеріалами і запасними частинами.

Користуючись нормативно-техніч-ною документацією, приладами, обладнаннями, пристроями та інструментом:

Сфера професійного використання випускника

Виконання функціональних обов’язків в сфері організації робіт структурних підрозділів  підприємств агропромислового комплексу, фермерських господарств, станцій технічного  обслуговування МТП.